Frivillige i fuld sving – Tak

Frivillige i fuld sving – Tak. Frivillige fra NBGK i fuld sving. Hvor er det skønt at se frivillige i fuld sving – her Birthe og “Prik” i gang ved bagrummene. NBGK har udsendt en liste med opgaver på facebook – tjek den ud og meld ind. Jo flere der byder ind jo bedre oplevelser…