Affaldshåndtering – kommende affaldssortering på anlægget.

Nuværende affaldshåndtering og kommende affaldssortering på anlægget.

Snarest skal vi også indføre affaldssortering på golfanlægget.
Vi arbejder på en løsning, men vil allerede nu bede alle om at tage Deres affald med til de opstillede affalds stativer med sække, som står ved 9-10 på New Course og hul 7 på Old Course, samt udenfor sekretariatet og på Rangen.
Vi beder derfor medlemmer/gæster om at man ikke efterlader bl.a. tomme dåser, cigaretskodder mv. i de farvede tee steds markeringer, som kun er til defekte tee´s.. Det er et større arbejde for greenkeeperne at tømme disse – og Deres tid bruges bedre på banens almene vedligeholdelse – tak. 

På billedet ses de kommende miljøstationer – som de kommer til at se ud.
Billedet er fra NGK – og vi har fået lov at Kopiere disse, Tak til NGK.

Carsten Hæstrup
Forretningsfører