Lokale regler

Banemarkeringer

Hvide pæle: Out of bounds
Gule pæle: Vandhazard
Røde pæle: Parallel vandhazard
Blå pæle: Arealer under reparation
Blå pæle med sort top: Arealer under reparation med spilleforbud
Astandsmarkeringer ( røde, gule, blå markerings pæle og 150 m. markeringer) er ikke-flytbare forhindringer.
Lempelse ifølge regel 24-2.

 

Nyplantede træer

Nyplantede træer markeret med blå pæle er ikke-flytbare forhindringer.
Lempelse iflg. Regel 24-2.

 

Arbejdsveje

Banens arbejdsveje og stier er ikke-flytbare forhindringer.
Lempelse ifølge regel 24-2.

Sprinklerdæksler

Sprinkler dækslerne er ikke-flytbare forhindringer, også i relation til spillelinien, hvis dækslet i spillelinien befinder sig på green eller inden for to køllelængder fra green, men hvis bolden ligger udenfor green, men ikke i en hazard, og ikke længere end 2 køllelængder fra dækslet er der lempelse ifølge regel 24-2.

 

Myretuer

Myretuer er arealer under reparation.
Lempelse ifølge regel 25-1.

 

Sten i bunkers

Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Lempelse ifølge regel 24-1.

 

Straf

Straf for overtrædelse af Lokal Regel : Hulspil – Tab af hul; Slagspil – 2 straffeslag.

Godkendt af DGU