Ordensforskrifter

Disse ordensforskrifter er gældende for både Old Course og New Course.

  • Bolde out of bounds på dyrkede marker og i haver, må ikke afhentes.
  • Der forventes en rimelig påklædning.
  • Hunde på golfbanen skal føres i snor.
  • Vogne må ikke trækkes hen over forgreens og tee-steder.
  • Det er ikke tilladt at lave prøveslag på tee-stederne.
  • Husk at rette nedslagsmærker op.
  • Husk at lægge turf på plads.
  • Spillere der starter på banen før kl. 07.00 forventes at tage hensyn til banepersonalet.
  • Brug af drivingrangebolde på golfbanen er bortvisningsgrund.
  • Husk at lukke igennem så snart der er hul foran.