Banestatus pr. 11-04-2024

Kære Medlemmer & gæster,

Old Course – er lukket for vinteren/gravearbejdet er påbegyndt.

Vandingsanlægget er nu godt igang det er dog ikke uden udfordringer grundet den megen nedbør, men det skrider fremad. Vi vil dog ikke kunne undgå gener – også når banen snart åbner.

New Course – Sommergreens er åbne – Det er dog fortsat vådt og vi håber på tørvejr således at banen kan tørre op. Fairway mv. er påbegyndt klipning på de arealer hvor det lader sig gøre. Borde, bænke, skraldespande, sponsorskilte mv. vil gennemgå løbende vedligeholdelse. Borde/bænke sæt og skraldespande vil blive sat ud hurtigst muligt. 

Greenkeeperne har prikket/topdresset greens og de mangler stadig lidt før de er gode – det går dog fremad – vær tålmodige. 

Booking foretages i Golfbox, under Gudhjem Golfklub eller ved henvendelse til sekretariatet.

God fornøjelse.

Mange hilsner
Carsten Hæstrup
Forretningsfører