Banestatus pr. 06-06-2024

Kære Medlemmer & gæster,

Old Course / New Course:

Begge baner er i god forfatning.
Bunkers på Old Course vil i den kommende uge blive påfyldt sand ligesom dræn mv. vil blive forsøgt renoveret.

God fornøjelse.

Mange hilsner
Carsten Hæstrup
Forretningsfører