Frivillige i fuld sving – Tak.

Frivillige fra NBGK i fuld sving.

Hvor er det skønt at se frivillige i fuld sving – her Birthe og “Prik” i gang ved bagrummene.
NBGK har udsendt en liste med opgaver på facebook – tjek den ud og meld ind.
Jo flere der byder ind jo bedre oplevelser vil vi som medlemmer og gæster få.


Der er kun en ting at sige – TAK.
Carsten Hæstrup
Forretningsfører