Gavebrev

Kære Medlemmer, gæster – og samarbejdspartnere

På Generalforsamlingen blev det kort nævnt ifbm. Vedtægtsændringerne (§14) at Gudhjem Golfklub vil forsøge at blive godkendt efter Ligningslovens §8A.

Bliver vi godkendt efter denne §8A, vil vi kunne søge delvis kompensation for den moms vi betaler, dette beløb er ikke uvæsentligt i foreningens drift.

For at blive godkendt skal vi have mindst 100 gavebidrags ydere, som vil donere mindst 200 kr. til klubben. Beløbet er fradragsberettiget i skat, så hvis I i forbindelse med indbetalingen oplyser jeres Cpr. nr./Cvr. Nr. vil beløbet blive indberettet til SKAT og I vil automatisk få fradrag for beløbet.

Store såvel som små økonomiske bidrag er værdsat – Gudhjem Golfklub har behov for dem alle til brug for sundere drift samt forbedring af oplevelserne for medlemmer og gæster.

Beløbet kan indbetales til konto: 6060 – 113 9623, Sydbank – eller via Mobilepay til 12197, Gudhjem Golfklub, med angivelse af DGU / medlems nr. og Cpr. Nr. / Cvr. Nr.

Eventuel kompensation for moms vil indgå i den daglige drift og bidrage til udviklingen af klubben.

Det er Vores håb at rigtigt mange vil donere kr. 200 og meget gerne allerede nu, således at vi kan få Vores ansøgning indsendt.

Bestyrelsen

Gudhjem Golfklub.

    Donationsbeløb i kr. (minimum kr. 200.-)