Gudhjem Golfklub – Generalforsamling

Kære medlemmer,

Generalforsamlingen finder sted tirsdag den 28. marts 2023 kl. 19.00.

Sted: Generalforsamlingen vil i år finde sted virtuelt på “teams”

Tilmelding til: Carsten@roegolfbane.dk – senest den 24. marts 2023  kl. 12.00 – med angivelse af medlems nr. samt gyldig mailadresse. Formanden vil herefter udsende invitation til deltagelse via teams.

Dagsorden iht. vedtægterne:

Bilag, Beretning, resultatopgørelse, forslag fra medlemmer/bestyrelse lægges på hjemmesiden den 13. marts 2023.

På bestyrelsens vegne
Carsten Hæstrup

Formandsberetning For 2022 Ved Jens Faber

Resultatopgørelse 2022
Vedtægter M. ændringsforslag Til GF 2023