GGK – Generalforsamling 2024, referat

Kære medlemmer,

Generalforsamlingen fandt sted onsdag den 20. marts 2024 kl. 19.00.

Sted: Aros Business Academy, Fredericiagade 15, 1310 København K – derudover vil der være mulighed for online deltagelse på “teams”

Dagsorden iht. vedtægterne:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Forelæggelse af budget og medlemskontingenter samt evt. indskud.

5. Forslag fra bestyrelsen

6. Forslag fra medlemmerne.(ingen)

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (og suppleanter).
a) Næstformand, Lars Riis-Kofoed, ønsker ikke genvalg.
b) Bestyrelsesmedlem, Thomas Hanssen, udenfor tur
c) Bestyrelsesmedlem, Morten Lund, udenfor tur

Bestyrelsen forslår følgende nye bestyrelsesmedlemmer: Philip Gelbjer-Hansen, Tobias Kiesbye Heidemand og Thomas Frandsen, Som suppleant foreslås: Carsten Thorsen.

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt.

Læs referatet her: Referat GF 2024 Version 040424

På bestyrelsens vegne
Carsten Hæstrup